Referencer

Nedenfor er der angivet udvalgte sager fra 1999 og frem.
Viser 15 punkter
ProjektKommuneÅrBeskrivelseOmfang
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
ProjektKommuneÅrBeskrivelseOmfang
Vedbæk Havn Rudersdal 2011 Udvidelse af havnekontor. Projektering af konstruktioner m.v. 
Københavns Golf Klub Lyngby-Tårbæk 2010 Om- og tilbygning samt nyopførelse Projektering af konstruktioner i tømmer og murværk. Ca. 900 m². 
Center for døve i Gladsaxe Gladxaxe 2010 Om- og tilbygning af bosteder. Projektering af konstruktioner i stål, tømmer og beton. Ca. 1600 m². 
Hellig Kors Kirke og Betlehemskirken København 2009 Skadet murværk. Tilstandsvurderinger. 
Tivoli København 2008 Diverse ombygninger. Løbende rådgivning. 
Søllerød Kirke Rudersdal 2008 Nyopførelse af skadet kirkegårdsmur. Projekt for pælefundering. 
Brohusgade 7-9 København 2007 Ombygning af børneinstitution. Projektering af konstruktioner, herunder nyt elevatortårn. 
Øksnehallen, Halmtorvet 11 København 2006 Hal fra omkring år 1900. Anvendes til arrangementerog udstillinger m.v., ca 5540 m². Vurdering af tagkonstruktionens bæreevne. Statiske beregninger. 
Sundbyvang, Irlandsvej 31-33 København 2005 Indretning af boinstitution i tidligere storkøkken, ca. 1050 m². Projektering af konstruktioner, herunder stålkonstruktioner mv., i forbindelse med ny indskudt etage. 
Radisevej 2-8 København 2004 Opførelse af 1360 m² kontorlokaler i forbindelse med handicapcenter. Projektering af konstruktioner herunder fundamentsbjælker, dæk og pæle. 
Sankt Annæ Plads 16 København 2003 Ombygning af kontorbygning for Maskinmestrenes Forening, ca. 1150 m². Projektering af konstruktioner, herunder nyt muret elevator-tårn og stålkonstruktioner i forbindelse med nedtagning af hovedskillevæg. Fundamentsforstærkning. 
Frederiksberg Tekniske Skole Frederiksberg 2002 Ombygning af oprindeligt P-hus til undervisnings- og administrationsformål, i alt ca. 3500 m². Projektering af konstruktioner, herunder ny indskudt etage samt hævning af tagkonstruktion. 
Kirke Såby Skole Hvalsø 2001 Opførelse af musikbygning og omklædningsbygning samt ombygning af eksisterende hovedbygning Projektering af konstruktioner, herunder forspændt murværk og fundamentsforstærkning med minipæle. 
Rudolf Bergs Hospital, Tietgensgade 31 København 2000 Indretning af børneinstitution i 4 etager i nedlagt hospitalsfløj, ca. 880 m². Projektering af konstruktioner, herunder nyt muret elevatortårn. 
Gladsaxe Tekniske skole/Fagskolen Gladsaxe 1999 Ombygning af ca. 3000 m² undervisningslokaler Projektering af konstruktioner, herunder ny tagkonstruktion og nye indskudte etager, fundering m.v 
Viser 15 punkter