Aftalegrundlag

Rådgivningen udføres i henhold til ABR 89, almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.

Rådgivningen udføres efter medgået tid.