Ydelser

Firmaet er et rådgivende ingeniørfirma der beskæftiger sig med rådgivning inden for byggeri og anlæg, med hovedvægten lagt på bærende konstruktioner og byggeteknik og henvender sig til arkitektfirmaer og professionelle bygherrer. 
Der udføres: 

Statiske beregninger
Konstruktionstegninger (CAD)
Myndighedsbehandling
Arbejdsbeskrivelser
Fagtilsyn
Tilstandsvurderinger
Forundersøgelser
Bygherrerådgivning
Byggestyring
Tilstandsrapporter
Varmetabsberegning
Projektering af kloak og afløb